خطاشی

خطاشی

خطاشی هنری متشکل از نقاشی، خطاطی، مینیاتور، قلمزنی، طراحی فرش، ریاضیات و معماری اسلامی - ایرانی است. خطاشی رویکرد نوینی است که به خط و فرم در هنرهای معاصر ایران ایجاد شده. 

با ما ببینید