گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه

قرن هاست که گنبد شکوهمند سلطانیه نگاه مسافران زنجان را به خود جذب  می کند. با شبکه مستند همراه شوید تا کمی بیشتر درباره این بنای ثبت شده به عنوان میراث جهانی را بیشتر بشناسیم.