کاشی هفت رنگ

کاشی هفت رنگ

کاشی هفت رنگ در تاریخ معماری ایرانی اسلامی نقش پرنگی داشته است.

با برنامه ایران همراه شوید تا با شیوه ساخت و رنگ آمیزی این کاشی ها آشنا شوید.