مجموعه وکیل شیراز

مجموعه وکیل شیراز

مجموعه وکیل شیراز، شامل چندین کاروانسرا، حمام و بازارو... می شود. با برنامه همسفر شبکه مستند سیما همراه شوید تا با این مجوعه به یادگار مانده از دوران زندیه در شیراز بیشتر آشنا شویم.