آشنایی با محله های شهر شیراز

آشنایی با محله های شهر شیراز

شیراز شهری مملو از مکان های تاریخی است. این شهر همچنین محله های قدیمی فراوانی دارد. با این قسمت از برنامه "همسفر" همراه شوید تا با این محله ها بیشتر آشنا شویم.