آشنایی با لرستان

آشنایی با لرستان

قدمت لرستان به پیش از تاریخ تاریخ بازمی گردد. با برنامه "ایران" شبکه مستند همراه شوید تا در گشتی کوتاه در این استان با چند بنای تاریخی همچون قلعه فلک افلاک و پل شاپوری بیشتر آشنا شویم.