باغ عفیف آباد شیراز

باغ عفیف آباد شیراز

علاقه مندان به موزه اسحله، با ما همراه شوید تا شما را به یکی از باغ های زیبا اما کمتر شناخته شده شیراز ببریم!

این باغ قبل از انقلاب اسلامی توسط ارتش خریداری شد و پس از انقلاب به موزه اسحله تغییر کاربری داد.