کافه فرهنگی در عمارت مسعودیه

کافه فرهنگی در عمارت مسعودیه

در سال های اخیر کافه های سنتی و فرهنگی بسیاری در فضاهای تاریخی بازسازی شده اند تا علاوه بر آشنایی مردم با خانه های تاریخی، آنان را با تاریخ و فرهنگ معاصر آشنا سازند.

با ما سری به عمارت مسعودیه بزنید.