آشنایی با شهر فارسان

آشنایی با شهر فارسان

شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری شهری کمتر شناخته شده است که جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیاری دارد.

شاید مهم ترین این جاذبه ها خانه سردار اسعد بختیاری باشد. 

با ما ببینید