معبد اژدها

معبد اژدها

.معبد داش کسن یکی از بی نظیرترین معابد سنگی ایران است؛ معبدی با طرح اژدها که یادآور معابد چینی است اما این اثر تاریخی یادگاری از دوره ایلخانیان در زنجان است

با ما همراه شوید