اسرار مرد نمکی

اسرار مرد نمکی

سالهاست بقایای یک مرد نمکی در موزه ایران باستان سوالات بسیاری را برای باستان شناسان بوجود آورده است.

با ما همراه شوید تا با اسرار این مرد نمکی آشنا شویم.