پنجرهای اُرسی زینت معماری ایرانی

پنجرهای اُرسی زینت معماری ایرانی

از دیر باز پنجره های اُرسی زینت بخش خانه های ایرانی اسلامی هستند. طراحی های زیبای این پنجره ها باعث شده از آنان در طراحی دکوراسیون خانه های مدرن نیز استفاده شود.