سفر به تویسرکان

سفر به تویسرکان

در این قسمت از درخت چنار دوهزار ساله تا مقبره حبقوق نبی به شهر تویسرکان می رویم و با آن آشنا می شویم.