ماجراجویی ناتمام در ساری

ماجراجویی ناتمام در ساری

.وقتی از استان مازندران و شهر ساری سخن می گوییم همه به یاد ساحل دریای خزر می افتند

اما شهر ساری ماجراجویی بی پایان است و طبیعت و آثار تاریخی آن مثال زدنی است