داستان فرش های ایرانی

داستان فرش های ایرانی

هر فرش ایران هزاران قصه در خود دارد و داستان شهر و منطقه ای از ایران را بازگو می کند.

با ما همراه شوید و با انواع فرش ایرانی به خصوص فرش دستباف عشایری بیشتر آشنا شوید.