فرش ابریشمی قم

فرش ابریشمی قم

با وجود پشم عالی و ابریشم فرش قم تبدیل به کالای لوکس و گرانبها شده است

با ما همراه شوید تا با روند بافت این فرش بیشتر آشنا شویم