موزه آستانه مقدسه قم

موزه آستانه مقدسه قم

به بازدید یکی از قدیمی ترین موزه های کشور، موزه آستان مقدس حضرت معصومه (س) می رویم.

مجموعه آثار این موزه شامل اشیا مختلف از دوره مختلف اسلامی و پیش اسلام است. 

با ما همراه شوید