گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

برنامه "ایران به سراغ جشنواره گیاهی و محصولات گیاهی می رود که اخیرا در باغ موزه گیاه شناسی برگزار شده است و مخاطبان را با این موضوع آشنا می کند.گیاهان دارویی  دارای خواص دارویی،طعمی، عطری، بهداشتی و آرایشی هستند.