ادویه های ایرانی

ادویه های ایرانی

ادویه ها رنگ و بوی آشپزی ایرانی هستند. با این قسمت از برنامه " ایران" شبکه مستند همراه شوید تا با چاشنی های خاص خوراک های ایرانی آشنا شویم.