تنوع خوراک در خیابان های تهران

تنوع خوراک در خیابان های تهران

این روزها دیگر پیدا کردن یک میان وعده دلچسب در تهران کار سختی نیست. تنوع غذایی در سطح خیابان ها به یکی از جاذبه های گردشگری شهر تبدیل شده است.