پنج مقصد برتر گردشگری سلامت دنیا  

گردشگری سلامت به سفرهایی که به منظور درمان و یا استفاده از تسهیلاتی برای گذران دوران پس از درمان، صورت می گیرد، اطلاق می شود. کارشناسان گردشگری بر این باورند در دنیای امروز در حدود 50 درصد از بیماران در سراسر دنیا برای درمان، به نقاط دیگری خارج از شهر…

از سواحل انگلیس تا چشمه های آب گرم اردبیل

گردشگری سلامت و درمان همیشه وجود داشته ولی تا قبل از قرن هیجدهم اهمیت چندانی برای آن قائل نبودند. در بسیاری از نقاط دنیا از جمله انگلستان این گردشگری به شهرهای دارای چشمه های آب گرم اختصاص داشت و عموما مناطقی که آب معدنی داشتند برای درمان امراض مختلف از…

گردشگری سلامت

همه برای شما آرزوی سلامتی دارند زیرا که سلامتی بزرگترین نعمت است. به دور باشد، اما آن زمان که نیاز به پزشک و دارو و درمان فرا رسد، شهرهای ایران میزبان بسیاری از گردشگران درمانی هستند. اگر به دنبال ملاقات با پزشکان اهل فن و یا گذراندن دوران پس از…