ارکستر سمفونیک تهران

ارکستر سمفونیک تهران

همراه ما با ارکستر سمفونیک تهران و کارهای شهرداد روحانی آشناشوید.

شهرداد روحانی از آهنگسازان مشهور ایرانی است که قطعه رقص بهار او شهرت جهانی دارد.