یک روز در پیست اسکی آبعلی

یک روز در پیست اسکی آبعلی

پیست آبعلی یکی از مقاصد پرطرفدار در میان اسکی بازان تهرانی است. برنامه ایران و شبکه مستند نیز در آخرین روزهای زمستان به این پیست سری زده تا حال و هوای علاقه مندان به ورزش های زمستانی را در قاب دوربین جای دهد.