سرزمین میان ابرها

سرزمین میان ابرها

منطقه سردسیر سبلان در شمالی ترین بخش کشور واقع شده است. این کوه در اصطلاح محلی ساوالان نامیده می شود. ساوالان به معنای آشیانه بلند برف است.