با سیمره تا هور

با سیمره تا هور

در ادامه مجموعه " با سیمره " با رود کرخه همراه می شویم. کرخه پس از گذشتن از شوش و پیش از رسید به اهواز راه خود را به سمت دشت آزادگان کج می کند. مقصد نهایی کرخه هورالعظیم است.