آشنایی با شهر زنجان

آشنایی با شهر زنجان

با این قسمت از برنامه "همسفر" همراه شوید تا به شهر زیبای زنجان سری بزنیم.