ماسال

ماسال

ماسال بر فراز کوه ها و در میان جنگلهای قرار گرفته است. با شبکه مستند و برنامه "همسفر" همراه شوید تا به این منطقه زیبای گردشگری سری بزنیم.