آشنایی با شهر بابل

آشنایی با شهر بابل

از شالیزارهای برنج و باغ های نارنج تا ساختمان های تاریخی، با این قسمت از برنامه همسفر آشنا همراه شوید تا با شهر بابل بیشتر آشنا شویم.