آبشار درازکش بابل

آبشار درازکش بابل

با این قسمت از برنامه همسفر همراه شوید تا با عبور از جنگل های زیبای بابل با آبشار درازکش این شهر آشنا شویم