اردبیل دیار سبز

اردبیل دیار سبز

دره های سرسبز و هوایی خنک همراه با زمستان های پر پرف، آب و هوای اردبیل این دیار سبز را با تمامی مناطق کشور عزیزمان متفاوت کرده است. 

با ما همراه شوید و از مناظر زییای منطقه در این مستند لذت ببرید.