اردبیل دیار سبز- قسمت دوم

اردبیل دیار سبز- قسمت دوم

در ادامه سفر به دیار زیبای اردیبل با مناطق بکر طبیعی این منطقه بیشتر آشنا می شویم.