عجایب شهرستان کوهرنگ

عجایب شهرستان کوهرنگ

این هفته برنامه ایران از جاذبه های شهر کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری می گوید. جاذبه های که کمتر در مورد آنان شنیده اید.

بردگوری ها، شیر سنگی ها و آشنایی با یک کلک ( قایق) محلی بخشی از این قسمت است.