جاذبه های گردشگری مازندران

جاذبه های گردشگری مازندران

همه ما خاطره ای هر چند کوچک از سواحل دریای خزر در مازنداران داریم. اما آیا می دانستید بخشی از این استان دارای اقیلم خشک است؟

برای آشنایی با این استان جادویی با ما همراه شوید.