گردشگری زیارت

مسجد النبی قزوین مسجد النبی قزوین راضیه رحمانی

زیارت اماکن مقدس همیشه بخشی از زندگی ایرانیان بوده است. ساختن مزار امامزاده­ها، نذر برای آنها و گسترش فضاهای داخلی و جانبی اماکن مقدس نشان از اهمیت فراوان زیارت در باور عمومی مردم دارد.

سفر زیارتی، سفری با انگیزه دست یافتن به یک تجربه دینی و یا کسب آرامش روحی است. زائر به دنبال محلی امن برای آرامش روحی و معنوی است که در عین حال خرید سوغاتی و گردش در تفرج­گاه­ها و بوستان­ها نیز برای او خالی از لطف نیست.