فلسفه هیئت

فلسفه هیئت

رسالت اصلی هیئت این است که مردم را با فلسفه عاشورا و شهادت امام حسین (ع) آشنا شوند. مسأله‌ی مهم در هیئت عاشورایی این است که نماد عاشورایی و اخلاق‌مداری خود را حفظ شود. با برنامه "ایران" همراه شوید و بیشتر درباره فلسفه هیئت های عاشورا بدانید.