ایران مشهد 3

ایران مشهد 3

مشهد الرضا(ع) نام این قسمت از مجموعه دیدی " ایران مشهد " است. این قسمت نیز همراه با پخش تصاویری زیبا بار دیگر به دیدار حرم امام هشتم (ع) می رویم.