ایران مشهد 2

ایران مشهد 2

با ما همراه شوید تا در این قسمت از مجموعه مستند " ایران مشهد" به همراه زائرین حرم با محوطه های داخل این مجموعه بیشتر آشنا شویم.