ایران؛ قم

ایران؛ قم

از میان نگین های زرد و سبز و سرخ و عقیق و  ازمیان هیاهوی فروشندگان و زائران که بگذریم همهمه شهر قم گویی ناگهان نیست می شود و عطری مشامت را می نوازد. اینجا مرقد حضرت معصومه (س) است. با مجموعه مستند ایران؛ قم همراه شوید.