ایران؛ قم 2

ایران؛ قم  2

چگونگی ساخت و توسعه ضریح مرقد حضرا معصومه ( س) و روند تاریخی آن را در این قسمت از مجموعه ایران؛ قم ببینید.