قوچ سنگی

قوچ سنگی

قوچ حیوانی اساطیری است و این حیوان در نزد اکثر اقوام ایرانی به خصوص بختیاری و آذری  ارزشمند بوده. در فرهنگ محلی آذربایجان دادن لقب قوچ به قهرمانان رایج بود. قوچ و شیرهای سنگی قبرهای آرامستان های آذربایجان نشان از جنگ های فراوان در این خطه دارد.  

با شبکه مستند همراه شوید و این برنامه زیبا را در خصوص قوچ های سنگی از دست ندهید.