بندر دیلم

بندر دیلم

با برنامه همسفر و شبکه مستند همراه شوید و به بندر زیبای دیلم سری بزنید و با پتاسیل های گردشگری شهر آشنا شوید. شاید که پس از دیدن این برنامه شهر دیلم مقصد گردشگری نوروزی شما باشد.