کلاه نمدی

کلاه نمدی

ردپای کلاه نمدی را می توان تا حجره ها و سنگ نبشته های دوران هخامنشیان و مادها دنبال کرد.

کلاه نمدی خواص بسیار دارد. با شبکه مستند همراه شوید و با روش ساخت این یادگار روزهای کهن بیشتر آشنا شوید.