از سبد بافی تا موسیقی سنتی اصفهانی

از سبد بافی تا موسیقی سنتی اصفهانی

با شبکه مستند سیما همراه شوید تا در گشتی در اصفهان با هنرهای دستی و موسیقی این خطه از کشورمان بیشتر آشنا شویم.