سوزن دوزی

سوزن دوزی

سوزن دوزی شامل طرحهایی است که بیشتر توسط زنان سیستانی و ترکمنی بر روی پارچه نقش می بندد. با برنامه " ایران" همراه شوید تا در میان طرح های این هنر زیبا گشتی بزنیم.