آیین گل غلتان

آیین گل غلتان

با برنامه ایران همراه شوید تا با آیین زیبای گل غلتان کاشان که در آن نوزدان را در میان گل های محمدی قرار می دهند آشنا شویم. البته این آیین در شهر های دیگر کشور هم مرسوم است.