زیورآلات فلزی

زیورآلات فلزی

ساخت زیور آلات فلزی با طرح های سنتی و قدیمی شیوه ای مرسوم است اما این هنر به سادگی شکل نمی گیرد. 

با ما همراه شوید