تنوع قومی و مذهبی در استان خوزستان

تنوع قومی و مذهبی در استان خوزستان

خوزستان استانی پر از جاذبه های تاریخی و فرهنگی خانه اقوام ایرانی بسیاری است. با شبکه مستند همراه شوید تا با این تنوع قومی و مذهبی بیشتر آشنا شویم.