انیمیشن های سه بعدی

انیمیشن های سه بعدی

نقاشی های باستانی بر روی دیوار غارها نشان دهنده علاقه بشر به تصویر سازی و متحرک سازی است. این بخش از برنامه ایران به تولید انیمیشن هاب سه بعدی در کشور اختصاص دارد.

با ما ببینید.