ملیله کاری زنجان

ملیله کاری زنجان

به زنجان سفر می کنید و نمی دانید چه سوغاتی از این شهر برای عزیزتان بیاورید؟ با ما همراه شوید تا شما را با صنایع دستی این شهر بیشتر آشنا شویم.