در میان کرمانج ها

در میان کرمانج ها

تنوع بی نظیر قومی خراسان شمالی، جلوه زیبا و رنگانگی به این خطه بخشیده است. در این برنامه با ما همراه شوید با بخشی از این تنوع فرهنگی بیشتر آشنا شویم.